Parduotuvės Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos Taisyklėmis) yra pirkimo - pardavimo sutarties šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis asmens, perkančio prekes elektroninėje parduotuvėje www.questprofile.lt (toliau vadinamo Pirkėju), ir UAB „SYNTIOS sp. z o.o." (toliau vadinamos Pardavėju; Pirkėjas ir Pardavėjas toliau kartu vadinami Šalimis) tarpusavio teises, pareigas, atsakomybę bei kitas sąlygas, taikomas prekių pirkimui - pardavimui elektroninėje parduotuvėje www.questprofile.lt.

1.2. Elektroninėje parduotuvėje www.questprofile.lt Pirkėjais būti turi teisę visi asmenys, kuriems tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai, atsižvelgiant į jų civilinį veiksnumą (tuo atveju, jei Pirkėjas yra fizinis asmuo), tiek tiesiogiai, tiek ir per teisėtus atstovus.

1.3. Pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje www.questprofile.lt, Pirkėjas besąlygiškai sutinka tiek su šių Taisyklių, tiek ir su kitų Pardavėjo pirkimo - pardavimo sutarčių sudarymui bei vykdymui nustatytų sąlygų, pateikiamų kituose elektroninės parduotuvės www.questprofile.lt skyriuose, taikymu pilna apimtimi, tokį savo sutikimą registracijos metu pažymėdamas varnele prie nuorodos „Su Prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis sutinku". Pirkėjui nesutikus su Taisyklėmis, jam registruotis ir sudaryti pirkimo - pardavimo sutarties (-čių) neleidžiama.

1.4. Pardavėjas, sutinkamai su teisiniu reglamentavimu, turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti, tikslinti ar pildyti Taisykles. Bet kuriuo iš aukščiau nurodytų būdų modifikuotos Taisyklės įsigalioja nuo jų viešo paskelbimo elektroninėje parduotuvėje www.questprofile.lt momento ir yra taikomos visoms nuo šio momento sudaromoms pirkimo - pardavimo sutartims.

2. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas ir vykdymas

2.1. Prekių pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs prekę (-es), suformavęs jų krepšelį ir įvedęs ar pažymėjęs visus privalomus duomenis, paspaudžia nuorodą „Pirkti".

2.2. Pirkimo - pardavimo sutartis jos šalims turi įstatymo galią ir privalo būti tinkamai vykdoma.

2.3. Pirkimo - pardavimo sutartis galioja iki visiško jos įvykdymo.

2.4. Kiekviena pirkimo - pardavimo sutartis, sudaryta aukščiau nurodytu būdu, yra saugoma elektroninės parduotuvės www.questprofile.lt duomenų bazėje.

3. Asmens duomenų atsakingojo pavadinimas ir adresas

Asmens duomenų atsakingasis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kitus Europos Sąjungos valstybių narių taikomus duomenų apsaugos įstatymus ir kitas duomenų apsaugos nuostatas yra:

SYNTIOS sp. z o.o.
Przylep - Zakładowa 5
66-015 Zielona Góra
Lenkija
Telefonas: +48 68 453 37 00
Elektroninis paštas: [email protected]
Svetainė: https://questprofile.lt

4. Cookies

SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainėse naudojami slapukai. Slapukai yra teksto failai, saugomi kompiuterio sistemoje naudojant interneto naršyklę.

Daugelis interneto svetainių ir serverių naudoja slapukus. Dauguma slapukų turi vadinamąjį slapuko ID. Slapuko ID yra unikalus slapuko identifikatorius. Tai yra simbolių seka, pagal kurią interneto puslapius ir serverius galima priskirti konkretiems interneto naršyklės, kuriuose saugomas slapukas. Tokiu būdu lankomus tinklalapius ir interneto serverius galima atskirti nuo kitų interneto naršyklių, kuriuose saugomi kiti slapukai. Konkrečios naršyklės gali būti atpažintos ir identifikuojamos naudojant slapuko unikalią identifikaciją.

Naudodamasis slapukais, SYNTIOS sp. z o.o. gali pasiūlyti šios interneto svetainės vartotojams patogesnes paslaugas, kurios būtų neįmanomos nenaudojant slapukų.

Naudojant slapuką, mūsų interneto svetainės informacija ir pasiūlymai gali būti optimizuoti vartotojui. Kaip minėta anksčiau, slapukai leidžia mums atpažinti mūsų interneto svetainės vartotojus. Atpažinimo tikslas yra palengvinti vartotojams mūsų interneto svetainės naudojimą. Pavyzdžiui, naudojant slapukus, vartotojas neturi kaskart įvedinėti prisijungimo duomenų, kai jis arba ji lanko svetainę, nes jie yra priimami interneto svetainėje ir slapuke saugomi vartotojo kompiuterio sistemoje. Kitas pavyzdys - tai kliento krepšelis internetinėje parduotuvėje. Internetinė parduotuvė saugo prekes, kurias klientas įdėjo į virtualų kliento krepšelį, per slapuką.

Suinteresuotas asmuo bet kuriuo metu gali u žblokuoti slapukų diegimą mūsų interneto svetainėje, atitinkamai konfigūruodamas naudojamą interneto naršyklę ir tuo pačiu metu nuolat atsisakydamas slapukų diegimo. Be to, bet kada galima ištrinti jau įdiegtus slapukus naudojant interneto naršyklę ar kitą programinę įrangą. Tai galima padaryti visose įprastose interneto naršyklėse. Jei suinteresuotas asmuo išjungia slapukų nustatymus naudojamoje interneto naršyklėje, gali būti, kad mūsų interneto svetainės funkcijos nebus visiškai prieinamos.

5. Informacijos ir bendrų duomenų rinkimas

SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainėje registruoto asmens arba automatizuoto sistemos apsilankymo metu renkama įvairi bendra informacija ir duomenys. Ši bendra informacija ir duomenys saugomi serverio žurnalo failuose. Gali būti surinkta ši informacija: (1) naudojamų naršyklių tipai ir versijos, (2) prieinamos sistemos naudojamos operacinės sistemos, (3) interneto svetainė, iš kurios prieinama sistema pasiekia mūsų interneto svetainę (tai vadinamieji kreipiniai), (4) subpuslapiai, (5) interneto svetainės prieigos data ir laikas, (6) interneto protokolo adresas (IP adresas), (7) prieinamos sistemos interneto paslaugų teikėjas ir (8) bet kokie kiti panašūs duomenys ir informacija, kuri gali būti naudojama atakuojant mūsų kompiuterines sistemas.

Naudodamasis šia bendra informacija ir duomenimis, SYNTIOS sp. z o.o. nedaro jokių išvadų apie asmenį, užsiregistravusį svetainėje. Veikiau ši informacija yra būtina tam, kad (1) tinkamai teikti mūsų interneto svetainės turinį, (2) optimizuoti mūsų interneto svetainės turinį ir jo reklamavimą, (3) užtikrinti ilgalaikį mūsų kompiuterinių sistemų ir interneto svetainės technologijų veikimą bei (4) suteikti būtiną informaciją įstatymų vykdymo institucijoms dėl baudžiamosios bylos parengimo dėl kibernetinio išpuolio. Todėl SYNTIOS sp. z o.o. statistiškai analizuoja anonimiškai surinktus duomenis ir informaciją, kad padidintų mūsų verslo duomenų apsaugą ir užtikrintų optimalų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygį. Serverio žurnalo failuose esantys anoniminiai duomenys saugomi atskirai nuo visų registruoto asmens pateiktų asmens duomenų.

6. Mokėjimo būdas: duomenų apsaugos taisyklės naudojant klarną kaip mokėjimo tvarkytoją

Šioje svetainėje valdiklis turi integruotus "Klarna" komponentus. "Klarna" yra internetinių mokėjimų paslaugų teikėja, leidžianti pirkti vienoje sąskaitoje arba mokėti lanksčiomis dalimis. Be to, "Klarna" teikia ir kitas paslaugas, pavyzdžiui, pirkėjų apsaugos ir tapatybės ar kredito patikrinimo paslaugas.

"Klarna" valdo "Klarna AB", Sveavägen 46, 111 34 Stokholmas, Švedija.

Jei duomenų subjektas mūsų internetinėje parduotuvėje užsakymo proceso metu kaip mokėjimo būdą pasirenka "pirkimą į sąskaitą" arba "pirkimą išsimokėtinai", duomenų subjekto duomenys automatiškai perduodami "Klarna". Pasirinkdamas vieną iš šių mokėjimo variantų, duomenų subjektas sutinka, kad būtų perduodami asmens duomenys, reikalingi sąskaitoms faktūroms tvarkyti arba pirkimui išsimokėtinai, arba tapatybės ir kredito patikrinimui.

Paprastai "Klarna" perduodami šie asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, gimimo data, lytis, el. pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris ir kiti duomenys, reikalingi sąskaitai faktūrai ar pirkimui išsimokėtinai apdoroti. Pirkimo sutarčiai tvarkyti taip pat reikalingi tokie asmens duomenys, kurie yra susieti su atitinkamu užsakymu. Visų pirma keičiamasi mokėjimo informacija, pavyzdžiui, banko duomenimis, kortelės numeriu, galiojimo data ir CVC kodu, kaupiamuoju numeriu, prekės numeriu, informacija apie prekes ir paslaugas, kainas ir mokesčius, informacija apie ankstesnius pirkimus ar kitais duomenimis apie duomenų subjekto finansinę padėtį.

Duomenų perdavimo tikslas daugiausia yra identifikavimo patikrinimai, mokėjimų administravimas ir sukčiavimo prevencija. Duomenų valdytojas privalo pateikti "Klarna" asmens duomenis, ypač jei yra teisėtas interesas juos perduoti. Asmens duomenis, kuriais "Klarna" ir duomenų subjektas keičiasi duomenų tvarkymo tikslais, "Klarna" perduoda finansų agentūroms. Šis perdavimas skirtas asmens tapatybei ir kreditingumui tikrinti.

Taip pat "Klarna" perduoda asmens duomenis patronuojamosioms įmonėms (Klarna Group) ir paslaugų teikėjams arba subrangovams, jei tai būtina sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti arba duomenims tvarkyti pagal užsakymą.

Klarna renka ir naudoja duomenis ir informaciją apie duomenų subjekto ankstesnę mokėjimo elgseną, taip pat būsimos mokėjimo elgsenos tikimybines vertes (vadinamasis vertinimas), kad galėtų priimti sprendimą dėl sutartinių santykių pagrindimo, vykdymo ar nutraukimo. Balai apskaičiuojami remiantis moksliškai pripažintais matematiniais-statistiniais metodais.

Duomenų subjektas gali bet kada atšaukti savo sutikimą, kad "Klarna" tvarkytų jo asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio asmens duomenims, kurie turi būti tvarkomi, naudojami ar perduodami pagal (sutartinį) mokėjimų tvarkymą.

Su "Klarna" taikomomis duomenų apsaugos taisyklėmis galima susipažinti adresu https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf.

7. Mokėjimo būdas: duomenų apsaugos nuostatos, susijusios su "Paypal" kaip mokėjimo tvarkytojo naudojimu.

Šioje svetainėje į valdiklį integruoti "PayPal" komponentai. "PayPal" yra internetinių mokėjimų paslaugų teikėja. Mokėjimai atliekami per vadinamąsias "PayPal" sąskaitas, kurios yra virtualios fizinių asmenų arba įmonių sąskaitos. PayPal taip pat gali apdoroti virtualius mokėjimus kredito kortelėmis, kai naudotojas neturi PayPal paskyros. PayPal paskyra valdoma per el. pašto adresą, todėl nėra klasikinių paskyros numerių. Naudodamiesi "PayPal" galite internetu atlikti mokėjimus trečiosioms šalims arba gauti mokėjimus. Be to, "PayPal" priima pasitikėjimo funkcijas ir siūlo pirkėjų apsaugos paslaugas.

Europoje veikianti "PayPal" bendrovė yra "PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie". S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Liuksemburgas, Liuksemburgas.

Jei duomenų subjektas internetinėje parduotuvėje užsakymo proceso metu kaip mokėjimo būdą pasirenka "PayPal", mes automatiškai perduodame duomenų subjekto duomenis "PayPal". Pasirinkdamas šią mokėjimo parinktį, duomenų subjektas leidžia perduoti asmens duomenis, reikalingus mokėjimui apdoroti.

Paprastai "PayPal" perduodami asmens duomenys yra vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas, telefono numeris, mobiliojo telefono numeris arba kiti mokėjimui apdoroti reikalingi duomenys. Pirkimo sutarčiai apdoroti taip pat reikalingi tokie su atitinkamu užsakymu susiję asmens duomenys.

Duomenų perdavimo tikslas - mokėjimų apdorojimas ir sukčiavimo prevencija. Duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis "PayPal", visų pirma, jei yra teisėtas interesas juos perduoti. Asmens duomenis, kuriais keičiasi "PayPal" ir duomenų valdytojas, "PayPal" perduoda kredito informacijos agentūroms. Šis perdavimas atliekamas tapatybės ir kredito tikrinimo tikslais.

Prireikus "PayPal" perduos asmens duomenis patronuoj oms įmonėms ir paslaugų teikėjams arba subrangovams tiek, kiek būtina sutartiniams įsipareigojimams vykdyti arba užsakymui apdoroti.

Duomenų subjektas turi galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą, kad "PayPal" tvarkytų asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas neturi poveikio asmens duomenims, kurie turi būti tvarkomi, naudojami ar perduodami pagal (sutartinį) mokėjimo tvarkymą.

Su "PayPal" taikomomis duomenų apsaugos taisyklėmis galima susipažinti adresu https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

8. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

To Top