Privatumo politika

Ši SYNTIOS sp. z o.o. privatumo politika, įsikūrusi Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Žalioji Gora, Lenkija (Duomenų valdytojas), skirta informuoti apie SYNTIOS sp. z o.o. priimtą politiką per:

  • interneto svetainę questprofile.lt;
  • socialinio tinklo paskyras: kuriose Quest turi oficialų puslapį (pvz., „Facebook“); arba
  • kuriose skelbiami skelbimai arba; su kuriais galima bendrauti per įskiepius Questprofile.lt („Twitter“, „Facebook“, „YouTube“ ir kt.). Įskiepiai yra įrankiai, skirti išplėsti svetainės funkcionalumą;
  • momentinio pranešimų kanalai;

Bet kuriuo metu suinteresuotas asmuo gali pasinaudoti Sąjungos reglamento 679/2016 15 straipsnio ir vėlesnių teisėmis (tarp jų: gauti iš duomenų valdytojo prieigą prie asmens duomenų ir jų taisymą arba šalinimą, apriboti duomenų apdorojimą, susijusį su juo, arba prieštarauti dėl teisėtų priežasčių asmens duomenų apdorojimui, be teisės duomenų perkėlimui, taip pat galimybė atšaukti duotą sutikimą) skambinant +48 68 453 37 00 arba siunčiant el. laišką svetainės „Kontaktai“ skiltyje https://questprofile.lt/ arba rašant el. paštu [email protected]. Quest paskyrė duomenų apsaugos atstovą, su kuriuo galite susisiekti rašydami el. paštu [email protected]. Be to, jei apdorojimas pagrįstas sutikimu, suinteresuotas asmuo turės teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepaisant apdorojimo, pagrįsto sutikimu prieš atšaukimą, teisėtumo. Jei manote, kad pažeistos jūsų teisės, galite kreiptis į atitinkamą kontrolės instituciją pagal Sąjungos reglamento 679/2016 77 straipsnį.

Asmens duomenų gavėjai

Svetainės duomenys gali būti perduodami partneriams, kuriuos Valdytojas naudoja teikti vartotojų užklaustas paslaugas ir kurie veikia SYNTIOS sp. z o.o.. vardu, arba kaip Duomenų tvarkytojai, arba kaip Duomenų valdytojai. Tai įstaigos, teikiančios SYNTIOS sp. z o.o.. tvarkymo arba įrankinius paslaugas (pvz., CRM techninio ir priežiūros valdymas, svetainės veikimui reikalingos IT paslaugos, mokėjimo paslaugų valdymas, transporto ir pristatymo paslaugos ir pan.). Be to, profilų sudarymo ir tiesioginės rinkodaros tikslais jūsų asmens duomenys gali būti bendrinami su trečiųjų šalių internetinėmis platformomis ir/arba socialinių tinklų valdytojais. Visą sąrašą galima gauti rašant į "SYNTIOS sp. z o.o., įsikūrusi Przylep - Zakładowa 5, 66-015 Žalioji Gora, Lenkija" el. paštu [email protected] arba mūsų Duomenų apsaugos atstovui el. paš[email protected] arba skambinant nemokamu numeriu +48 68 453 37 00. Asmens duomenys taip pat gali būti perduodami valdžios institucijoms ir/arba viešosioms įstaigoms vykdant teisinius įsipareigojimus. Bet kuriuo atveju, duomenų tvarkymas atliekamas taip, kad būtų užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas, imantis priemonių, numatytų Reglamento 32 straipsnyje, siekiant išsaugoti apdorotų duomenų vientisumą ir neleisti neautorizuotų trečiųjų šalių prieigai prie jų, pavyzdžiui, naršymo duomenys galėtų būti pateikti Teismui ir Saugumo pajėgoms išsiaiškinti atsakomybę už nusikaltimus, padarytus per tinklalapį, arba už nusikaltimus, padarytus web tinklalapio nenaudai. Bet kuriuo atveju, duomenų tvarkymas atliekamas taip, kad būtų užtikrintas jų saugumas ir konfidencialumas, imantis priemonių, numatytų Reglamento 32 straipsnyje, sie iant išsaugoti apdorotų duomenų vientisumą ir neleisti neautorizuotų trečiųjų šalių prieigai prie jų.

ASMENS DUOMENŲ PERKĖLIMAS IŠ ES

Svetainės paslaugų susiję apdorojimo veiksmai vyksta Lenkija arba trečiųjų šalių patalpose, kurių Duomenų tvarkytojas naudojasi teikdamas paslaugas. Jūsų duomenys taip pat gali būti tvarkomi paslaugų tiekėjų, veikiančių už Europos Sąjungos ribų. SYNTIOS sp. z o.o., laikydamasis nurodymų dėl duomenų perkėlimo į neeuropinę šalį, įsipareigoja sudaryti susitarimus, jei reikia, užtikrinant pakankamą apsaugos lygį ir/arba pasirašyti sutartines sąlygas, į kurias atsižvelgiama Europos Komisijos sprendime, laikantis Reglamento 46 straipsnio nuostatų, ir taikyti garantijas, į kurias atsižvelgiama Europos duomenų apsaugos komiteto išleistose 1/2020 ir 2/2020 rekomendacijose. Tačiau norėtume atkreipti dėmesį, kad, nepaisant tokių apsaugos priemonių taikymo, jūsų asmens duomenų perdavimas į tam tikras jurisdikcijas (ypač Jungtines Amerikos Valstijas) gali reikšti jūsų asmens duomenų apsaugos lygį, mažesnį nei tai pripažįstama Lenkija (pvz., kalbant apie teisinę apsaugą nuo viešųjų institucijų duomenų prieigos prašymų). Atkreipkite dėmesį, kad šiuo metu ES nepripažįsta Jungtinių Amerikos Valstijų adekvatumo sprendimo ir kad paslaugų teikėjas yra pareigas atliekantis pagal kitokį teisinį režimą. Šiuo atveju, nepaisant atidžiai parinkto tiekėjo ir atitinkamų sutarčių sudarymo, įskaitant duomenų apsaugos įsipareigojimus, negali būti garantuotas lygiavertis duomenų apsaugos lygis. Perduodant duomenis į Jungtines Amerikos Valstijas, yra galimas rizikos faktorius, kad jūsų duomenys bus tvarkomi JAV valdžios institucijų stebėjimo ir kontrolės tikslais, be to, jūs neturėsite tokių teisinių priemonių, kaip Lenkija ijoje ar ES.

Mūsų duomenų apdorojimas ir „WhatsApp“ naudojimas, įskaitant bet kokį duomenų perdavimą į Jungtines Valstijas, grindžiamas jūsų sutikimu pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą a punktą ir 49 straipsnio 1 dalies 1 pastraipą a punktą, kurį išreiškiate aktyviai susisiekdami su mumis. Norėdami gauti daugiau informacijos, galite kreiptis į duomenų valdytoją rašydamas el. paš[email protected] arba RPD el. paštu [email protected].

Apdoroti duomenys

Šio privatumo politikos kontekste terminas "asmens duomenys" reiškia informaciją ar informacijos fragmentus, kurie galėtų leisti nustatyti suinteresuotą asmenį. Paprastai tai apima informaciją, pvz., jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį ar kitą informaciją, pvz., jūsų IP adresą, pirkimo įpročius, preferencijas ar informaciją apie jūsų gyvenimo būdą, pomėgius ir interesus.

Naršymo duomenys

Kompiuterių sistemos ir programinė įranga, naudojama veikti svetainei ir programėlei, įprastu veikimu renka tam tikrus asmens duomenis, kurių perdavimas yra įtrauktas į interneto ryšių protokolų naudojimą. Tai informacija, kuri dėl savo prigimties galėtų leisti identifikuoti su svetaine prisijungusius kompiuterius, ją apdorojus ir susiejus su trečiųjų šalių turimais duomenimis. Šioje duomenų kategorijoje yra IP adresai arba naudotojų, prisijungusių prie svetainės, kompiuterių domenų vardai, prašomų išteklių URI (Uniform Resource Identifier) adresai, užklausa, metodas, naudojamas siųsti užklausą serveriui, gautas failo dydis kaip atsakymas, skaitinis kodas, rodantis serverio pateikto atsakymo būseną (teisingas, klaida ir pan.) ir kiti parametrai, susiję su naudotojo operacine sistema ir kompiuterine aplinka. Informacija, generuojama vartotojų, lankantis questprofile.it svetainėje, naudojama leisti vartotojui optimaliai naršyti svetainėje, statistiniam analizavimui ir turinio pritaikymui - įskaitant reklamą - gali būti naudojama SYNTIOS sp. z o.o., skirtingais laikotarpiais, papildyti vartotojo kitu laiku pateiktą informaciją (pvz., registruojantis). Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, perskaitykite mūsų slapukų politiką.

Savanoriškai vartotojų pateikti duomenys

Savanoriškas asmens duomenų pateikimas siekiant gauti konkretų paslaugą arba užduoti klausimus per atitinkamus svetainės ar programėlės kanalus reiškia tolesnį siuntėjo asmens duomenų įrašymą į klausimus, būtinus norint į juos atsakyti. Galite pasirinkti nepateikti savo duomenų, tačiau jei tai padarysite, gali būti, kad SYNTIOS sp. z o.o. negalės visiškai arba iš dalies atitikti jūsų užklausos (pvz., užsiregistruoti svetainėje questprofile.ly).

Mokėjimo duomenys

Kalbant apie mokėjimo duomenis, SYNTIOS sp. z o.o. gali apdoroti mokėjimo duomenis (tokius kaip, bet neapsiribojant, kredito kortelės numeris, naudojama kredito įstaiga ir t.t.) per skaitmeninių mokėjimų įmones ir kredito kortelės mokėjimų procesorius, siekiant leisti pasirinktų produktų pirkimą, taip pat papildomą grąžinimo informaciją apie susijusią mokėjimo būseną (sėkmingai atliktą/atmestą). Visi išankstinio mokėjimo kortelių duomenys (pvz., PayPal) ar kredito kortelių yra saugomi įstaigose, teikiančiose atitinkamą paslaugą, kurios gali veikti kaip išoriniai SYNTIOS sp. z o.o. duomenų tvarkytojai - tinkamai paskyrimo atveju - arba kaip savarankiški asmens duomenų valdytojai, įgalioti naudoti per questprofile.co.uk gautus asmens duomenis kitiems tikslams.

Duomenų apdorojimo tikslai

SYNTIOS sp. z o.o. gali naudoti jūsų asmens duomenis norėdama ištirti, kaip naudojatės Questprofile svetaine. SYNTIOS sp. z o.o. gali naudoti jūsų asmens duomenis, kad įvertintų, kaip naudojatės SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetaine, SYNTIOS sp. z o.o. reklaminius produktus ir paslaugas, SYNTIOS sp. z o.o. „Facebook“ puslapį, analizuotų SYNTIOS sp. z o.o. akcijų ir konkursų veiksmingumą, pritaikytų jūsų patirtį SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainėje, peržiūrėtų (anonimiškai ir suvestinėje) statistiką apie jūsų veiklas SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainėje, supaprastintų SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainę ir geriau ją pritaikytų jūsų interesams ir pasirinkimams, greitintų jūsų būsimas veiklas ir patirtis SYNTIOS sp. z o.o. interneto svetainėje, susisiektų su jumis dėl produktų ir paslaugų, kurie gali būti jums įdomūs, jei sutikote, arba teiktų jums paslaugą per SYNTIOS sp. z o.o. „WhatsApp Business“ kanalą.

SYNTIOS sp. z o.o. gali naudoti sutikusius vartotojus, kad pasiūlytų jiems individualizuotus produktus ar paslaugas, galimai pageidaujamus, taip pat suteiktų jiems galimybę dalyvauti konkursuose ar akcijose. Jūs bet kada galite atsisakyti gauti SYNTIOS sp. z o.o. pranešimus. Kiekvienas tiesioginio rinkodaros pranešimas, kurį išsiunčia SYNTIOS sp. z o.o., pateiks informaciją ir būtinąsias priemones tokiam savanoriškam atsisakymui.

Susiję tikslai su „Facebook“ puslapio (Messenger) / „Instagram“

Be „Facebook Insight“ statistinių tikslų, jūsų asmens duomenys gali būti naudojami atsakyti į konkrečius asmens prašymus, pateiktus per „Facebook“ puslapio sieną arba „Instagram“ profilį, arba nusiųstus privačia žinute mūsų „Facebook“ puslapiui (per „Messenger“) arba „Instagram“ profilį.

Susiję tikslai su „Facebook“ verslo įrankiais

SYNTIOS sp. z o.o. gali gauti ataskaitas apie asmenų tipus, kurie peržiūri skelbimus ir skelbimų veiksmingumą „Facebook“. Ši informacija neleis SYNTIOS sp. z o.o. jūsų atpažinti, išskyrus atvejus, kai tai bus padaryta su jūsų leidimu. Pavyzdžiui, SYNTIOS sp. z o.o. gali gauti bendrą demografinę informaciją ir vartotojų interesų informaciją (pvz., skelbimą peržiūrėjo 35–44 metų moteris, gyvenanti Neapolyje ir domintis aplinkos inžinerija), kad padėtų SYNTIOS sp. z o.o. geriau suprasti savo auditoriją. Be to, SYNTIOS sp. z o.o. gali sužinoti, kurie „Facebook“ skelbimai lėmė pirkimą.

To Top