Nutraukimo instrukcijos ir nutraukimo forma

A. Nutraukimo instrukcijos

Įvadas

Vartotojai, t. y. bet kuris asmuo, veikiantis tikslais, kurie iš esmės arba daugiausia nesusiję su to asmens verslu, prekyba, amatu ar profesija, turi teisę nutraukti bet kokią sutartį pagal šias sąlygas:

Teisė nutraukti sutartį

Jūs turite teisę nutraukti šią sutartį per keturiolika dienų be jokios priežasties.

Nutraukimo terminas pasibaigs praėjus 14 dienų nuo tos dienos, kai jūs arba jūsų nurodyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, įgyja prekių fizinę nuosavybę.

Norėdami pasinaudoti teise nutraukti sutartį, turite mus informuoti (SYNTIOS UAB, Przylep-Zakładowa 5, 66-015 Žaliakalnis, Lenkija, Tel.: +48660473062, el. paštas: [email protected]) apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį aiškiu pareiškimu (pvz., laišku, siunčiamu paštu, faksu arba el. paštu). Galite naudoti pridėtą pavyzdinę nutraukimo formą, bet tai nėra privaloma.

Nutraukimo pasekmės

Jei nutraukiate šią sutartį, mes jums grąžinsime visas iš jūsų gautas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias, jei pasirinksite pristatymo būdą, kuris nėra mūsų siūlomas pigiausias standartinis pristatymo būdas), nedelsiant ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai sužinojome apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį. Mes galime atskaityti sumą iš grąžinamos sumos dėl prekių vertės sumažėjimo, jei sumažėjimas yra nereikalingo jūsų elgesio su prekėmis rezultatas. Grąžinimą atliksime naudodami tą pačią mokėjimo priemonę, kurią jūs naudojote pradiniam sandoriui, nebent aiškiai susitarėte kitaip. Bet kuriuo atveju jums nekils jokių mokesčių dėl grąžinimo. Grąžinimą galime atidėti, kol gausime prekes atgal arba kol pateiksite įrodymus, kad prekes išsiuntėte, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Jūs turite grąžinti prekes arba perduoti jas mums arba Returns Venipak TM Olza Logistic - Syntios sp. z o.o., Vilniaus pl. 8, LT-94105 Klaipeda, Lithuania, nedelsiant ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kai informuojate mus apie jūsų sprendimą nutraukti šią sutartį. Terminas laikomas išlaikytu, jei prekes išsiunčiate prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.

Jūs turite padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

Jūs atsakote tik už bet kokį prekių vertės sumažėjimą, kuris atsiranda dėl kitokio nei būtinas elgesio, kad būtų nustatyta prekių prigimtis, savybės ir veikimas

Nutraukimo teisės atsisakymas ir/arba ankstyvas termino pasibaigimas

Nutraukimo teisė neįsigalioja sutartims dėl prekių tiekimo, kurios yra pagamintos pagal vartotojo specifikacijas arba aiškiai asmeniškai pritaikytos.

B. Nutraukimo forma

Jei norite nutraukti šią sutartį, prašome užpildyti ir pateikti šią formą.

SYNTIOS UAB
Przylep-Zakładowa 5
66-015 Žaliakalnis
Lenkija

el. paštas: [email protected]

Aš/ Mes (*) šiuo pranešu/ pranešame, kad aš/ mes (*) atšaukiu/ atšaukiame (*) mano/ mūsų (*) pirkimo sutartį dėl šių prekių (*) /dėl šių paslaugų tiekimo (*),

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Užsakyta (*) ____________ / gauta (*) __________________

________________________________________________________
Vartotojo (-ų) vardas

________________________________________________________
Vartotojo (-ų) adresas

________________________________________________________
Vartotojo (-ų) parašas (tik jei ši forma pateikiama popieriuje)

_________________________
Data

(*) Pašalinkite, kur reikia

To Top